Откриват  нова рампа за инвалидни колички в Горна Оряховица
Откриват нова рампа за инвалидни колички в Горна Оряховица / netinfo

Рампа за инвалидни колички, улесняваща достъпа на хора в неравностойно положение до Регионалния център на Българската асоциация на онкоболните в Горна Оряховица, ще бъде официално открита от 16.30 часа. Лентата ще пререже кметът инж. Йордан Михтиев.

Рампата е монтирана по повод една година от дейността на местния център на асоциацията, който се помещава в бивша сграда на общината. Основен акцент в неговата дейност са профилактиката и ранната диагностика на туморни заболявания.

В регионалният център се организират срещи с психолози, провеждат се консултации и релаксиращи курсове от различни специалисти.