/ ПП ГЕРБ-Велико Търново
Народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова с въпрос към министъра на земеделието за мерките срещу обезлюдяване на селата
"Министерството на земеделието, храните и горите вече е представило проект на Стратегия за цифрово земеделие, която ще формулира приоритетите и целите на политиката в областта на цифровата трансформация на земеделието и ще заложи конкретни мерки и дейности за тяхната реализация.

Министър Порожанов: Въпреки сушата, хляб ще има

Младите земеделски производители са носители на потенциал за осъществяване на прехода към цифрово земеделие. Автоматизацията на производствените процеси ще даде силен тласък на производителността на труда и ще допринесe за по-ефективното оползотворяване на ресурсите и за формирането на стабилни доходи", заяви в петък министърът на земеделието Румен Порожанов в отговор на питане на народния представител от Великотърновска област Станислава Стоянова.

Депутатът от ПГ на ГЕРБ постави въпроса - какви мерки трябва да се предприемат в България за привличане на младите хора в сектор „Земеделие“? Че обновлението на поколенията са приоритет в концепцията за новата Обща селскостопанска политика на ЕС, поради застаряването на хората, ангажирани със земеделска дейност и обезлюдяването на селските райони, стана ясно по време на изслушването в Парламента на земеделския министър, който говори за подпомагането на земеделския сектор и тенденциите в общата селскостопанска политика през новия програмен период.

Порожанов: Искаме още пари за справяне с африканската чума по свинете

По думите на министъра, общата селскостопанска политика има значителен потенциал за стимулиране на навлизането на млади земеделски стопани в сектора на земеделието, но въпреки това, продължават да се наблюдават процеси на влошаване на демографската структура на заетите със земеделски дейности и на обезлюдяване на селските райони, което не е само предизвикателство за България, а тенденция във всички държави членки на ЕС и дори проблем от глобално измерение.

Според Порожанов една от реалните възможности за противодействие на тези негативни процеси, наред със стимулиране на придобиването на образование, различни обучения и повишаване на квалификацията, както и на безвъзмездно предоставяне на съвети и консултации, е извършването на ускорена цифрова трансформация на българското земеделие.

Министърът допълни, че на ниво ЕС, дефинирането на конкретните нужди на младите земеделски стопани и прилагането на взаимодопълващи се мерки по двата Стълба, в рамките на бъдещата обща селскостопанска политика, съчетани с мерки на национално равнище, които да улесняват достъпа на младите хора до кредитиране, облекчения при стартиране на бизнеса, възможности за придобиване на земя и евентуални данъчни облекчения, ще се отрази благоприятно върху процеса по обновяване на поколенията.

„През последните години в страната ни се наблюдава повишен интерес от страна на младите към развитие на бизнес в областта на земеделието, което до голяма степен се дължи на предоставената подкрепа през последното десетилетие, насочена към осигуряване на приемственост между поколенията и насърчаване на предприемачеството сред младите хора”, каза още Румен Порожанов.