Голям е интересът към виртуалната мрежа за занаятчии FairDeal

/ Община Велико Търново
Голям е интересът към бъдещата платформа за електронна търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти FairDeal.

Кметът Даниел Панов посети големия занаятчийски базар във Велико Търново

Бъдещата дигитална мрежа бе представена във Велико Търново през уикенда, а за целта бяха организирани специализиран семинар с дискусионна част, както и голям занаятчийски базар. Събитието бе посетено от десетки занаятчии и производители от България и Румъния, които участваха и в базара.

Цялостната концепция за работни процеси на платформата за онлайн търговия, нейните предимства, основни модули и функционалности бяха описани обстойно от Павел Христов – ръководител на проект “FairDeal - мрежа платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“.

Във Велико Търново започва Fusion Fest

Създаването на иновативната маркетинг система е финансирано по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, приоритетна ос 4 - „Квалифициращ и приобщаващ регион“. Водеща организация по проекта е Община Велико Търново, а партньори са Асоциация „Диманш“ - Румъния/ Двустранна българо-румънска търговска камара (България), Национален театър „Марин Сореску“ - Крайова - Румъния.

FairDeal е уеб-базирана платформа, която ще бъде достъпна от всяка точка на света и ще скъси драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали.

Велико Търново кани занаятчии от двете страни на река Дунав на голям базар

Платформата е замислена като софтуерно приложение - междинно звено, осигуряващо виртуална информация за продуктите и дейността на заинтересованите представители на целевите групи - търговци и занаятчии от трансграничния регион.

Взаимодействието между традиционни форми на промоция, маркетинг и иновативни решения, цели насърчаване на предприемачеството, даване на нова насока в развитие и повишаване ефективността на малкия и среден регионален бизнес.

Проектът дава повече възможности за самостоятелна заетост, трудова мобилност и надомна работа.