/ Община Велико Търново
Събитието е част от проекта FairDeal с водещ партньор Община Велико Търново
Голям базар за занаятчии ще се състои във Велико Търново на 6 и 7 юли. Събитието дава възможност на производители и творци от двете страни на река Дунав - България и Румъния, да представят своите традиции, обичаи, старинни техники и производства, култура и фолклор.

Атрактивни събития очакват участниците и гостите на "Културен турзиъм" 2019

38 атрактивни павилиона ще са на разположение на занаятчиите в парк „Марно поле“, а на специална сцена местни и гостуващи формации ще могат да пресъздадат обреди, свързани с традиционните занаяти.

Община Велико Търново

Базарът е част от проекта “FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, с водеща организация Община Велико Търново и партньори - Асоциация „Диманш“ (Румъния) (DA), Двустранна Българо-Румънска Търговска Камара (България) (BCCBR) и Национален театър "Марин Сореску" - Крайова (Румъния).

Парламентът обяви Велико Търново за духовна столица на България

Базарът е насочен към производители на кулинарни и стопански продукти както от Велико Търново и областта, така също от всички български и румънски области, част от трансграничния регион на двете държави.

Участието е напълно безплатно, а допълнителна информация може да бъде получена на телефони 062619307 и 0887/63-07-32. Съпътстващо събитие е и семинар, по време на който ще бъде представена първата по рода си платформа за електронна търговия чрез виртуални магазини за занаятчийски продукти FairDeal.

Панов: Нека Велико Търново продължава да бъде нашата обща кауза!

Създаването на иновативната маркетинг система е финансирана по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020, по приоритетна ос 4 - „Квалифициращ и приобщаващ регион“.

Откриването на базара във Велико Търново е на 6 юли в парк „Марно поле“ от 10:30 часа. В края на октомври занаятчийски базар бе организиран и в град Крайова, Румъния.

Нейко Генчев: Велико Търново трябва да заеме своето достойно място като исторически и духовен център не само в България, а и в Европа

Участие в него взеха 40 производители, творци и пазители на българщината от Велико Търново, включително майстори от прочутата в цял свят Самоводска чаршия.

Няколко основни предимства ще има новата платформа, след като заработи:

FairDeal дава шанс на всеки производител лесно да се регистрира и чрез интернет да предлага своята продукция на много широка аудитория.

FairDeal ще помогне на малкия и средния бизнес да разшири контактите си, да рекламира бързо, лесно и достъпно продукцията си.

FairDeal ще бъде безплатна за ползване от производители и занаятчии за срока на проекта.

FairDeal ще постави уникалните занаятчийски продукти от двете страни на р. Дунав във фокуса на внимание на крайния потребител, ще бъде скъсена и връзката между доставчик и клиент.