п
п / Веселин Максимов
Остават отворени за потребителите детските кухни за неорганизирания контингент

До второ нареждане се преустановява работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна, с изключение на: Център „Домашна грижа“, ул. „Братя Шкорпил“ № 3, с доставчик БЧК, се казва в заповед на кмета на Варна Иван Портних.


Отворени за потребителите остават центровете за обществена подкрепа, както следва:

 • Центровете за обществена подкрепа:
  • Център за обществена подкрепа, на ул. “Г.С. Раковски” №62;
  • Център за обществена подкрепа, на ул. "Петко Стайнов" №7;
  • Центърът за обществена подкрепа в жк "Влaдислав Варненчик", на ул. "Гургулят" №7;
  • Центърът за обществена подкрепа в кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5.
 • Дневни центрове:
  • Дневен център за деца и младежи с увреждания “Св. Йоан Златоуст” на ул. “Евлоги Георгиев” №26;
  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, кв. "Чайка", бл. 67 партер на вх. Б - част и вх. Г
  • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, в м-ст "Салтанат" 56 А.
  • Общностен център за деца и семейства, находящ се на ул. „Кап. Райчо Николов“ №103
 • Домашен социален патронаж
 • Обществени трапезарии

Услугите да бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки и предписанията, дадени от РЗИ – Варна, като задължително се създаде организация на работния процес и ограничаване на достъпа до услугата.


Остават отворени за потребителите детските кухни за неорганизирания контингент, при спазване на строги епидемиологични мерки и недопускане струпване на хора. 


Във връзка с указания на Агенция „Социално подпомагане“ се преустановяват посещенията и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип както следва: Дом за стари хора „Гергана“, Дом за стари хора „Иван Златоуст“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица; Центрове за настаняване от семеен тип; Защитени жилища; Наблюдавано жилище; Кризисен център за възрастни; Кризисен център за деца; Звено „Майка и бебе“.

Близките на настанените лица да получават информация от директорите на социалните услуги.

Цялата заповед ТУК