Започна чистката в администрацията
Започна чистката в администрацията / Дарик Варна, архив

Общата численост на общинската администрация да бъде намалена с 28 бройки, а 3 вакантни да бъдат ликвидирани, решиха съветниците от временната комисия „Структури и общинска администрация“. Ще бъдат съкратени главно шофьори и технически сътрудници, обясни главният секретар на общината Михаил Куликов. Това е първата стъпка по изпълнение на препоръките на финансовото министерство за 15-процентно съкращение в сектора на държавно делегираните дейности.

Най-много освободени ще има в Дирекция „Местни данъци“ - 7 щата. Има предложение тя да се премести в сградата на Стоматологията за улеснение на варненци, коментира Куликов. Дирекция „Управление на собствеността“ ще напуснат 6 души. Предстои съкращаването на много отдели в общината, а секторите ще бъдат изцяло премахнати.

Ивайло Бояджиев и Петър Липчев от „Промяна за Варна“ попитаха защо има дирекции в общината, където предстоят големи съкращения и такива, като „Превенции“ например, в които въобще не се предвижда намаляване на щата. Главният секретар обясни, че това е съобразено с изискванията. „Ако съкратим дори един от „Превенции“, трябва да закрием цялата дирекция“, коментира той.

Във връзка с подобряването на ръководството и по-ефективното функциониране на администрацията, съветниците одобриха и сливането на няколко общински дирекции.  „Канцелария на кмета, протокол и връзки с обществеността“ се преименува на „Канцелария на кмета, протокол, международно сътрудничество и връзки с обществеността“. Дирекция „Международно сътрудничество, проекти и програми“ ще носи новото име „Европейски и национални оперативни програми“.

Дирекциите „Отбранително планиране и сигурност на информацията“ и „Осигуряване и опазване на обществения ред“ се структурират в „Управление на кризи, отбранително планиране и обществен ред“. Ще бъде разкрита дирекция „Контрол и санкции“. „Общинска собственост“ и „Стопански дейности и икономическо развитие“ се обединяват в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. Дирекциите „Образование“ и „Младежки дейности и спорт“ също ще бъдат обединени. Същото ще стане и със „Здравно развитие“ и „Социални дейности и жилищна политика“.

При някои от обединяванията ще отпадат и директори на дирекции, поясни Куликов. По негови думи планираното намаляване на щата е напълно съобразено с изискванията за численост, а между съкратените почти няма такива на пенсионна възраст.

Във връзка с реформите на администрацията ще бъде съкратен и персоналът на общинските предприятия „Спорт за всички“ и „Спортни имоти“ съответно с 8 и 9 бройки. Трима души пък ще бъдат назначени като озеленители в „Спорт за всички“.