/ Район "Одесос"
Поради разлистването на дърветата и навлизането във вегетативния им период, са прекратени формиращите резитби на клони на декоративни дървета в район "Одесос"
Резитбата на клони и корони на дървета на територията на Община Варна се извършва въз основа на разгледани заявления и искания за резитби от физически и юридически лица в районните администрации, както и по преценка на специалистите „ЕК и Озеленяване“, следящи развитието на дърветата. 

Продължава почистването на канали и дерета във Варна

Това разясняват от администрацията на район „Одесос“ във връзка с множеството запитвания на граждани, предизвикани от прекратяването на формиращите резитби на клони на декоративни дървета по улици, булеварди, градини и междублокови пространства на територията на централния варненски район.

Резитбата на дървесната растителност е нормален процес, налагащ се от развитието и в градската среда, където за разлика от природата, условията са утежнени и съвсем различни.

Активизирането на резитбите в града ни през последните 1-2 години /след недостатъчното им извършване преди това, довело до прорастване на короните на дърветата/ прави впечатление на гражданите, като някои го подкрепят, други не.

На декоративните дървета се прави резитба:

1. За прочистване - отрязването на сухи, заболели и счупени клони.

2. За оформяне и поддържане на короната

3. За подмладяване на короните - прави се на застарели дървета

Започва пролетно засаждане на дървета и храсти във Варна

Формиращите резитби се правят с цел правилното развитие на короните, както и за отстраняване на излишните клони. Така се създават равномерно развити и просветени корони. На улиците, където дърветата не трябва да развият големи корони /поради близостта на фасадите на сградите/, се правят резитби за ограничаване на тяхното разрастване.

Периодичността за постигане на тази цел е през 3-4 години да се прави редовна резитба в зависимост от бързината на растежа на дърветата. От широколистните дървета най-добре понасят резитби акацията, липата, тополата, върбата, черницата, габърът, мекишът, ясенолистният явор. Сравнително добре се понасят резитбите и от клена, гледичията, копривката, шестилът и айлантът.

Кметовете на райони съставят графици за резитби, които се възлагат на фирмите, поддържащи съответните райони съгласно сключените договори с община Варна с предмет: „Паркоустрояване-поддържане и изграждане на зелени площи, резитба и отсичане на дървета на територията на Община Варна а 2019 г. по обособени позиции“.

Резитбите на дърветата се извършват по указания и в присъствието а районните специалисти „Озеленяване и екологичен контрол“. Те осъществяват първичен пряк контрол при изпълнение на възложените дейности, свързани с поддържането на зелените площи.

Развитието на дърветата в обществените зелени площи се следи както от районните специалисти, така и от специалистите „Озеленяване“ от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на община Варна.

Поради разлистването на дърветата и навлизането във вегетативния им период, са прекратени формиращите резитби на клони на декоративни дървета по улици, булеварди, градини и междублокови пространства на територията на район „Одесос“. Към момента има доста неизпълнени заповеди за отсичане на дървета, което създава предпоставка за инциденти с хора и имущество.

В район „Одесос“ продължава работата по поддържане на зелената система с изпълнение на заповеди за отсичане и премахване на сухи клони, опасни за живота и здравето на хората, се посочва още в информацията, публикувана в сайта на варненския район.

Заповедите за отсичане на дървета се издават след направен оглед от районните специалисти, които дават информация към Община Варна за наличие на сухи и болни дървета/ с прогниване, хралупи и гъби по стволовете/.

След това експерти „Озеленяване“ от община Варна правят оглед на съответните дървета и изготвят санитарна експертиза за състоянието на дърветата на база, на която се издава заповед за отсичане, подписана от упълномощен от кмета на общината заместник-кмет.

Премахнатите дървета се компенсират със засаждането на млади дървета 1 към 3 на подходящи за това места.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК