/ снимка: Live.varna.bg
Червена вода се изтича в дерето край ромската махала „Максуда“ във Варна. След назначена проверка е установено, че тя преминава през канализационни шахти в двора на обект в Западна промишлена зона.

Багери събориха 19 незаконни къщи в "Максуда" (СНИМКИ)

За случая са уведомени РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Техни служители са взели проби, които ще бъдат изследвани в лаборатория в София. 

Снимка: Фейсбук, Отворен обществен съвет - Варна

Кметът на район „Владислав Варненчик“ Николай Костадинов също е назначил ежедневни проверки от екипи на отдел „Обществен ред и контрол“.  От администрацията на района са изискали от фирмата всички разрешителни документи, схеми и проектна документация, касаещи канализацията.

Събориха още две незаконни постройки в "Максуда"

От РИОСВ-Варна уточниха, че е извършено пробонабиране от отпадъчните води, от изхода на тръбата, включена в шахта на дъждовната канализация, разположена непосредствено под производствен цех за печат. Водната проба се изследва по показатели: pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор, фосфати като фосфор, мед, желязо, хром три и шествалентен (разтворена форма на металите).