Докладът на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН изтъква, че борбата с епидемията е в „несигурен етап“
Докладът на Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН изтъква, че борбата с епидемията е в „несигурен етап“ / ThinkStock/Getty Images
България е с по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП
През 2019 г. лица са узнали своя ХИВ-статус са 340 840.  През периода 1986 – 12.02.2020 г. в България са регистрирани общо 312 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 28 ХИВ–серопозитивни. 

И през настоящата година 85,3% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път, а 14,3% са се инфектирали при инжекционна употреба на наркотици. И през 2019 г. най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 41%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 24%.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са  предимно в големите градове: София – 110 лица, в област Пловдив – 22 лица, Варна – 17 лица, Пазарджик – 15 лица, Русе - 10 лица, Велико Търново - 8 лица, Монтана - 7 лица, Бургас – 6 лица, Враца, Кюстендил, Плевен, Смолян, София област и Стара Загора по 5 лица в областите: Разград, Хасково и Сливен по 4 лица, Силистра -3 лица, в областите Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Перник, Шумен и Ямбол по 2 лица и единични случаи в останалите области.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 декември 2019 г. общо 1 695 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 651 (97%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.
Честотата на новорегистрираните случай с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2018 г. е 5.1, за България показателят е 4.4, т.е. страната ни е с по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.