С извънкласни форми интегрираха ромчета в Аксаково
С извънкласни форми интегрираха ромчета в Аксаково / Дарик Варна

240 деца от малцинствата, половината от които от аксаковското село Изворско, са били интегрирани с помощта на проект, финансиран по ОП «Развитие на човешките ресурси». Стойността му е 111 хил. лв. Той е включил и подготовка за работа в мултикултурна среда на 20 педагози.

Чрез извънкласни форми всички деца от село Изворско, както и ученици от Аксаково, са посещавали в продължение на осем месеца Обединения детски комплекс в града, разказа ръководителят на проекта Нели Петрова. Те са преминали обучение по четири модула: информационни технологии, екология, народни танци и творчество. Проектът, чиято продължителност е 16 месеца, вече е приключил.

Всички сфери, които се управляват от администрацията и са важни за хората, са включении в Общинския план за развитие на Аксаково до 2020 година. Между тях са големи инфраструктурни обекти, социални дейности, образование. Документът е разработен в рамките на проект по ОП «Административен капацитет» на стойност 79 хил. лв.

Планът е изготвен в партньорство със заинтересованите страни – кметове на населении места, представители на бизнеса и гражданския сектор. Създаден е електронен «Граждански форум». 20 общински експерти са обучени, повишен е капацитетът на още толкова служители.