/ iStock/Getty Images
Преподаватели и студенти от Техническия университет във Варна посадиха 60 дръвчета в Седмицата на гората, която се отбелязва в първата седмица на април,  съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.

Юбилейното залесяване "60 дръвчета за 60 години ТУ-Варна“ се състоя в Държавния горски разсадник "Малка чайка". Ректорът на университета проф. д-р инж. Венцислав Вълчев засади първото дръвче и го посвети на юбилея на учебното заведение с увереността, че посаденият масив носи силна енергия и ще остане за идните поколения.

Той изказа благодарността си към партньорите от Държавно горско стопанство – Варна и към директора му инж. Ганка Димитрова, зам.- директора инж. Владислав Георгиев и на ръководителя на разсадника Милен Стоянов, които предоставиха безвъзмездно 60 фиданки от сребролистна липа.

В залесяването, освен академичното ръководство, се включиха доц. д-р Павлина Наскова от катедра "Растениевъдство" и представители на Студентски съвет. 

Лесовъдите разясниха на студентите значението на горите и организираните залесявания и подариха за засаждане в двора на Технически университет млади дръвчета от червен дъб.
БТА