Най-екологичният кораб пристига във Варна
Най-екологичният кораб пристига във Варна / Грийнпийс

Kорабът  на Грийнпийс "Rainbow Warrior" ще пристигне на Морска гара Варна в края на август. Визитата е част от Средиземноморското турне на ветрохода, който е посланик на визията на екологичната организация за енергийна [Р]eволюция.
Ветроходът ще обиколи 10 страни, като във всяка една ще подпомогне кампанията срещу използването на замърсяващите изкопаеми горива – въглища, нефт, шистов газ.

Във Варна корабът ще подкрепи кампанията на Гийнпийс за чиста енергия - ще бъдат представени възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници на ниво домакинство и община.

Това е първият кораб на Грийнпийс, специално проектиран и построен за организацията, за да бъде възможно най-зелен и енергийно ефективен. Плава основно на вятър, като неговата 55-метрова А-образна мачта може да издържа много повече от традиционните мачти за същия тип кораби.

Екохарактеристиките на Rainbow Warrior включват: форма на корпуса, проектирана специално за изключителна енергийна ефективност; биологично третиране на отпадната и сива вода; третиране на вредните газове; най-високи екологични стандарти на всички двигатели; нотация за „зелен клас“ със „Зелен паспорт“ и други.

Програмата на Rainbow Warrior:

20.08 (сряда)

В 10 ч. на борда на кораба ще започне пресконференция, която ще бъде последвана от медиен тур с лодки.

21.08 (четвъртък)

Кръгла маса на тема „Зелена енергия за моя дом, бизнес и община” ще се проведе от
9.30 – 13.30 ч на борда на Rainbow Warrior.

22, 23, 24.08  (петък-събота-неделя)
10-19 ч
Дни на отворените врати и Слънчев фестивал

Ветроходът ще бъде отворен за посещения, а на кея до него ще се провежда Слънчев фестивал – арт събития, изложба, музика и демонстрационни инсталации.

Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с приложенията на соларната и вятърна енергия във всекидневието ни.