/ Община Варна
31 са децата, останали незаписани след трето класиране на електронния прием
Приключи електронният прием в първи клас в общинските училища за учебната 2020-2021 г. До момента са записани 2749 първокласници, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Удостоверенията за завършено предучилищно образование се предоставят онлайн

От 13 юли записването вече става на място в училищата, в които има свободни места. Към момента това са 16 общински училища с общо 144 свободни места за първокласници - 34 - в район „Аспарухово“, 11 - в район „Владислав Варненчик“, 30 - в район „Младост“, 23 - в район „Одесос“, 26 - в район „Приморски“ и общо 20 места в селата Каменар, Константиново и Тополи.

Местата са разпределени в следните училища: ОУ „Капитан Петко войвода” - 11; ОУ „Христо Ботев“ – 2; СУ „Л. Каравелов” - 8; НУ „Васил Левски“ - 13; ОУ „Стоян Михайловски“ - 11; ОУ „Иван Вазов” - 8; ОУ „Отец Паисий“ - 6; ОУ „Св. Иван Рилски” - 3; СУ „Неофит Бозвели“ - 13; ОУ „Васил Априлов“ - 1; СУ „Елин Пелин” - 22; ОУ „Васил Друмев“ - 16; ОУ „Панайот Волов“ - 10; ОУ „Добри Войников” - 5; ОУ „Св. Климент Охридски“ - 10; ОУ „Христо Смирненски“ - 5.

1610 граждани са ползвали електронните услуги за данъци на Община Варна през 2019 г.

31 са децата, останали незаписани след трето класиране на електронния прием.
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование родителите им имат задължение да ги запишат до началото на учебната година - 14 септември.