Екоексперти  спасиха къдроглав пеликан
Екоексперти спасиха къдроглав пеликан / netinfo
Експерти на РИОСВ-Варна спасиха къдроглав пеликан след постъпил сигнал от Държавното лесничейство Старо Оряхово на “зеления телефон” на инспекцията.

При направената проверка експертите установиха, че птицата е млад и неукрепнал екземпляр във видимо добро състояние. В последствие тя е настанена в “Зоопарк – спасителен център”-гр. Варна за отглеждане.

Този вид пеликан попада в приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие. За тях е абсолютно забранено всякаква форма на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и т.н.

Предвидените санкции при нарушаване на тези разпоредби са глоба в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци.