73,6 млн. лв. ще струва чистотата на Варна през следващите 5 години
73,6 млн. лв. ще струва чистотата на Варна през следващите 5 години / Dariknews.bg, архив

Прогнозната стойност на сметочистването на Варна за следващите пет години е 73,6 млн. лв. или средно по 14,72 млн. лв на година. Това става ясно от обявена обществена поръчка, която е разделена на пет обособени позиции за всеки район. Посочената сума е с ДДС, а ориентировъчните годишни количества битови, едрогабаритни и смесени отпадъци са общо 135 230 тона, показа проверка на Дарик.

Освен събирането и извозването на боклука до завода в Езерово и депото във Въглен в задълженията на участниците са включени също миенето и метенето на улици, оборки на междублоковите пространства и местата за обществено ползване, чистотата по спирките за градския транспорт и подлезите, отстраняването на рекламни материали и графити, почистването на тротоари и пешеходни зони от сняг и лед.

Най-скъпо ще бъде почистването на най-големия варненски район „Приморски” и курортите „Св. св. Константин и Елена” и „Златни пясъци”. За тяхната чистота необходимата сума се изчислява на 26,9 млн. лв. или средно по 5,38 млн. лв. с ДДС на година. За останалите райони прогнозираните средства са: „Одесос” – 18,36 млн. лв. (средно по 3,67 млн. лв. годишно), „Младост” – 11,18 млн. лв. (2,23 млн. лв.), „Владислав Варненчик” – 8,2 млн. лв. (1,64 млн. лв.), „Аспарухово” и кметство „Звездица”- 8,94 млн. лв. (1,79 млн. лв.).

Разплащането с избраните сметопочистващите фирми ще става с бюджетните средства на община Варна, предвидени в план-сметка за дейност „Чистота” за съответната година. В тазгодишния бюджет средствата за сметосъбиране и сметоизвозване са 9 млн. лв., а 7,6 млн. лв. са заложени за поддържане на териториите за обществено ползване. През 2014 г. сумите бяха съответно 8,47 млн. лв. и 6,27 млн. лв.

Договорите с новите фирми ще влязат в сила по различно време, като само за „Одесос” и „Аспарухово” това ще стане през настоящата година.

Участниците в обществената поръчка могат да кандидатстват за повече от една обособена позиция, а крайният срок за подаване на документи е 30 юли. Едно от изискванията е фирмите да разполагат с финансов ресурс от 1 млн. лв., ако се състезават за „Одесос” и „Приморски”, и по 500 000 лв. за останалите райони.

За сметопочистването в районите "Одесос", "Аспарухово" и "Младост" сега отговаря "Титан AC". За чистотата в "Приморски" се грижи "Адиан", а във "Владиславово" - "Омега интерклийнър".