/ ThinkStock/Getty Images
Панорама на професиите и профилите в средното образование ще се проведе на 24-ти април, от 10:00 ч. до 18:00 ч. в Юнашкия салон във Варна. Организатор на събитието е Община Варна, а в него ще се включат 24 средни училища, професионални и профилирани гимназии, които ще представят актуална информация за учебната 2019/20 година. 

Психотерапевт ще бъде лектор в кинофестивала (Не)Възможното образование

С активната подкрепа на Център за кариерно ориентиране-Варна учениците от 6-ти и 7-ми клас и техните родители ще имат възможност да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и специалности за предстоящата учебна година.

Учениците от професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища ще представят професии и профили по атрактивен начин, чрез презентации, демонстрации, информационни материали и изделия от практическото обучение.

Участници:

1.      Професионална гимназия по електротехника;

2.      Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски";

3.      Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров";

4.      Професионална техническа гимназия;

5.      Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов";

6.      Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски";

7.      Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец";

8.      Професионална гимназия по текстил и моден дизайн;

9.      Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов";

10.  Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" гр. Добрич;

11.  Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев";

12.  ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри";

13.  Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров";

14.  Първа езикова гимназия;

15.  Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин”;

16.  Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски";

17.  Седмо средно училище "Найден Геров";

18.  Средно училище "Гео Милев";

19.  Средно училище "Елин Пелин";

20.  Средно училище "Св. Климент Охридски";

21.  Средно училище "Неофит Бозвели";

22.  Средно училище „П. Кр. Яворов”;

23.  Средно училище "Димчо Дебелянов";

24.  Средно училище „Любен Каравелов”;