/ община Асеновград
Съставени са 26 констативни протокола след проверки на водни обекти в област Търговище.

За 19 язовира са направени предписания и поставени срокове за осъществяване на безопасна техническа експлоатация.

През есенния сезон предстои проверка на още 22 водни обекта, категоризирани в първа и втора степен на потенциална опасност.

Коментирани са били и констатациите от извършени по предварително утвърден график проверки, на част от водните обекти на територията на област Търговище.

На заседанието на  Междуведомствената комисия за проверка на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти, са присъствали представители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция "Черноморски Район", РД "Пожарна безопасност и защита на населението", РИОСВ - Шумен, "Напоителни системи" ЕАД - клон Долен Дунав - Русе, ОД на МВР - Търговище.
 
БТА