Започва ремонт на още две училища в Казанлък
Започва ремонт на още две училища в Казанлък / Община Казанлък

Две казанлъшки училища-ОУ "Кулата" и ОУ „Свети Паисий Хилендарски", ще бъдат ремонтирани. Проектите са финансирани от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд и с 15% съфинансиране от община Казанлък. Ремонтът на ОУ"Свети Паисий Хилендарски" е на обща стойност 349 792,94 лв. с ДДС, а на ОУ"Кулата" - 514 999,15 лв. с ДДС и дейностите трябва да приключат в първите дни на новата учебна година.

По двата проекта на Общината за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност" ще бъдат изпълнени следните мерки: топлоизолиране на външни стени, ремонт и топлоизолация на покрив и подмяна на дограма, а в ОУ"Кулата" е предвидена и смяна на отоплителната инсталация.

Наскоро община Казанлък спечели проект за повишаване на енергийната ефективност и на сградата на СОУ „Екзарх Антим I", който e също по Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ), на обща стойност1 378 828,26 лв., от които 206 824,24 лв. съфинансиране от общинския бюджет. Ремонтните дейности са предвидени за 2017 г.

В град Казанлък има 16 училища, от които 5 - държавни и 11 - общински. На територията на цялата община по населени места има още 11 общински училища.

С изпълнението на тези три проекта Община Казанлък затвърждава политиката си за обновяване и ремонт на образователната инфраструктура и приключва с реконструкцията на общински учебни заведения на територията на града.