Възможност за освобождаване от стари задължения

Възможност за освобождаване от стари задължения
Възможност за освобождаване от стари задължения / НАП

Българските граждани, които са напуснали страната и са натрупали неплатени здравни вноски за стари периоди, могат да се освободят от това си задължение. Част от емигрантите са пропуснали да подадат заявление в НАП за напускане на страната за повече от 183 дни и все още се водят задължени към здравната ни система. С приетите в края на миналата година промени в закона за здравното осигуряване, лицата напуснали РБългария преди 31 декември 2011г, които не са уведомили НАП за това, ще могат да коригират здравноосигурителния си статус и съответно натрупаните задължения до края на месец декември 2012г. За да се случи това, те трябва да подадат в Офис на НАП по постоянен адрес два документа. Първият е заявление за напускане на страната, а вторият декларация по образец с датата на излизане от България. Така след като докажат периодите, в които не са пребивавали в страната ни, българските граждани имат възможност да се освободят от старите си задължения.

Срокът за подаване на декларацията и заявлението е до 31 декември 2012г. Документите могат да бъдат подадени лично, чрез упълномощено лице, с пощенски оператор или куриер и по електронен път, но подписани с Е-подпис от подателя.
Бланките на декларацията и заявлението са публикувани на сайта на НАП в интернет на www.nap.bg, а повече информация може да бъде получена на информационния телефона на НАП: 0700 18 700 .

От началото на годината 177 жители на област Стара Загора са подали заявление за напускане на страната, а други 82 за завръщане и са възстановили здравно-осигурителните си права.

Българите в чужбина могат да задават своите въпроси и на електронна поща: infocenter@nra.bg. Апелираме към сънародниците ни зад граница при завръщането си в България да направят справка за здравно-осигурителния си статус и да предприемат действия при нужда. Срокът за тях изтича на 31 декември 2012.

Справка за здравен статус може да се направи от информационния телефон 0700 18 700 след въвеждане на ЕГН на лицето, или от страницата на НАП в интернет на: www.nap.bg. Системата генерира автоматично справка за месеците и годините, за които има данни за неплатени здравни осигуровки.