документи
документи / ThinkStock/Getty Images
„Министерският съвет  и министърът на енергетиката да не допускат прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ до изчерпване на ресурса и да предприемат всички необходими мерки за нормалното му функциониране, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната. Българското правителство да работи в тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни и да се ангажира целия научен потенциал за решения в сферата на очистването на емисиите“. 
 
Това се казва в Позиция на БСП-Стара Загора  за  съдбата на комплекса „Марица изток“. Социалистите изразяват надежда документа да бъде възприет и от останалите политически сили в Стара Загора.Позицията е изпратена и до председателя на 44НС, премиера, министъра на енергетиката, до европейските институции, до кмета, областния управител, до Общински съвет-Стара Загора и др.
 
Ние, от общинската организация на БСП-Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 24.01.2020 г., относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме:

-  министърът на енергетиката и Министерският съвет по никой начин да не допускат прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“ до изчерпване на енергийния ресурс (въглищата) и да предприемат всички необходими мерки за нормалното функциониране на  Комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната;

-  българското правителство да работи в тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни;

българското правителство да ангажира целия научен потенциал на България за решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива очистки на приемлива цена, които да намалят вредните емисии до степен, че да обезсилят аргументите на радетелите за зелена енергия;

-  в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна Програма с хоризонт поне до 2050 г. за изграждане на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион.

Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици за хората“, е записано в документа.