/ ThinkStock/Getty Images
На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет в Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 5 септември, от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание, съобщиха от Общината.

В дневния ред е записано само едно предложение - Даване на предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на СНЦ „Водородна долина Стара Загора“.