Общината ще получи над 14 милиона евро за интегриран градски транспорт
Общината ще получи над 14 милиона евро за интегриран градски транспорт / Sofia Photo Agency, архив

Стара Загора ще подпише договор за над 14 милиона евро безвъзмездно финансиране за модернизация на градския транспорт, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съфинансирането от страна на Общината е в размер на 665 178 евро.

Проектът е насочен към развитие на устойчиви системи за интегриран градски транспорт и включва дейности по разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол, обновяване на транспортната инфраструктура и подобряване на достъпността, насърчаване използването на алтернативни форми на транспорт например велосипеди.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от подписването на договора с ОПРР.