кофа за боклук
кофа за боклук / iStock/Getty Images
Четири нови сметосъбиращи камиона са на разположение за работата на Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в Казанлък, съобщават от местната администрация в официалния си сайт. Една от тях е с възможност за измиване на контейнерите за смет. Според данните на Общината към момента това е единствената машина от този клас в страната. 

В края на юли Община Казанлък закупи и мултифункционален камион със самосвална уредба за нуждите на предприятието, напомнят от администрацията. Машината почиства, измива и полива изцяло по електронен път. Товарният автомобил е снабден със самосвална настройка, с приспособления за зимно почистване и система за измиване на улици с воден резервоар с вместимост шест тона. Камионът беше използван активно при гасенето на големия пожар, избухнал на учебния полигон „Тюлбето“ на 17 август, допълват от Общината. 

В края на юни бяха закупени и две мотометачни машини, с които вече оперира Общинското предприятие. Те са мултифункционални и мобилни. 

Осъвременяването на техниката на предприятието продължава, посочват от местната администрация. До две седмици се очаква да пристигне и втори самосвал с цистерна за вода, както и два малки самосвала, които ще бъдат на разположение на направления „Строителство“ и „Озеленяване". В началото на есенния сезон се очаква да пристигнат два нови сметосъбирача с по-малки габарити, които да могат да обслужват по-тесните улици в централната градска част, допълват от Общината.

За календарната 2022 година Община Казанлък е отделила от такса „Битови отпадъци“ почти два милиона лева за закупуване на съдове за смет и за сметопочистваща техника. Тази сума представлява 37,2 на сто от Плана за такса „Битови отпадъци“, посочват още от администрацията. До седмица два мобилни контейнера за разделно събиране на отпадъци ще бъдат разположени в кварталите „Васил Левски“ и „Изток“.