Обществената баня на Старозагорските минерални бани остава затворена. Засега.
Обществената баня на Старозагорските минерални бани остава затворена. Засега. / DarikNews.bg, архив

Отклонения по микробиологични показатели са отчетени в минералната вода в село Старозагорски минерални бани. Взети са проби от 3 места - от женското и мъжкото отделение на обществената баня и чешмата пред нея. Откритите микроорганизми причиняват чревни инфекции, коментира доктор Каталина Вълкова от Регионалната здравна инспекция. Това е причината банята да бъде затворена, а чешмата - спряна.

Издадени са предписания до кмета на Стара Загора за почистване и дезинфекция на всички водопроводни съоръжения и водоема. Дадени са писмени указания на всички водоползватели. Взета е проба на вода от най-близкото място до водоизточника. В момента се работи по издаденото предписание, след което ще се вземат нови проби.

Ако проверката покаже, че е замърсен водоизточникът, ще бъде информирана Басейнова дирекция Пловдив, коментира доктор Каталина Вълкова.

Тя припомни, че до 30 юни са извършени 137 проверки на учебните заведения в Старозагорко. Издадени са 19 предписания.

До 15 септември в 13 от учебните заведения ще бъдат изпълнени всички предписания. В 9 от тях ремонтните дейности вече са приключили. В 4 предписанията са изпълнени частично - изпълнени са тези, които биха довели до здравен риск.

В две от учебните заведения предписанията няма да бъдат изпълнени до началото на новата учебна година. Това са 1-во ОУ в Раднево, където ремонтите ще приключат до 30 ноември и училището в село Енина, където се чака решение на Общински съвет Казанлък.

Издадените от РИОКОЗ предписания са основно за хидроизолация на покрива, ремонт на санитарните възли, замазване на стаи, частична подмяна на дограма и ремонт на настилките във физкултурните салони.