Над 20 хиляди души са с онкологични заболявания
Над 20 хиляди души са с онкологични заболявания / Dariknews.bg

Приключи проектът „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора". Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Той е на стойност 5 566 349,40 лв., обясни зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.

Целта на проекта е да повиши качеството на медицинското обслужване в област Стара Загора с цел повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално - икономическо развитие в агломерационния ареал на Стара Загора.

В рамките на проекта е доставена апаратура за магнитно - резонансна образна диагностика, 64-срезов многодетекторен компютърен томограф, ендоскопска апаратура, централна стерилизационна апаратура, лапароскопско оборудване и анестезиологичен апарат.

С изпълнението на проекта е постигнато модернизиране и обновяване на инфраструктурата на държавните здравни и лечебни заведения, като предпоставка за насърчаване на доброто и достъпното здравеопазване, благосъстоянието на населението и устойчивото развитие на градските ареали.

Около 23 хиляди души в Старозагорска област страдат от онкологични заболявания.