компютър
компютър / dariknews.archive
Международният младежки център в Стара Загора организира онлайн форум на тема „Национална мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“.

Целта е да се даде възможност представителите на всички младежки центрове да обменят опит и идеи, както и да се споделят добри практики за подобряване на ефективността при реализиране на проектите.
 
Срещата ще се проведе днес в онлайн платформата google meet. В нея ще вземат участие заместник–министърът на младежта и спорта Николай Павлов, представители на Министерство на образованието и науката, на Национално координационно звено към МС, заместник–кметове и ръководители на младежки центрове от осем града в страната.
 
Национална мрежа на младежките центрове функционира от 2016 година. Неформалното обединение на Центровете в градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич развива съвместни дейности в посока утвърждаване на професията младежки работник и популяризиране на младежката работа.

През изминалата година общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник получиха одобрение за изграждане на младежки центрове по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерство на образованието и науката. По същата програма е осигурено финансиране за надграждане на дейността на съществуващите младежки центрове в градовете Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора.