Избират с конкурс общо лого на еврофондовете за периода 2014-2020 г.
Избират с конкурс общо лого на еврофондовете за периода 2014-2020 г. / DarikNews.bg

Избират с конкурс общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г. Досегашната практика беше използването на индивидуални лога на отделните оперативни програми, обясниха от Областният информационен център в Стара Загора.

Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, националност и професионален ценз. Тя поясни, че изискванията към кандидатите са минимални и всеки желаещ може да участва като:
• изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика
• представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език
• представи предложението на хартиен и на електронен носител
• представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението
• изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейсбук, допълни Златанова. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври в специално създадена галерия във Фейсбук профила на http://www.eufunds.bg/: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

Наградени ще бъдат общо четири предложения:
• 1 място - 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел
• 2 място - 3000 лв.
• 3 място - 1000 лв.
• Награда на широката общественост (Фейсбук) - 500 лв.

Общата стойност на инициативата ще бъде между 15 и 20 хил. лв. Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Администрацията на Министерския съвет.