Фирмите с над 50 служители трябва да осигурят работни места за хора с увреждания

След 2 юли започват проверките на трудовите инспектори

/ ThinkStock/Getty Images
След 2 юли започват проверките на трудовите инспектори
На 2-ри юли изтича гратисният период, в който бизнесът може да поиска съдействие от бюрата по труда или друг посредник за намиране на безработни хора с трайни увреждания, а след тази дата започват проверките на Инспекцията по труда.

Над 33 000 еднодневни трудови договори са сключени в Старозагорско

По един човек с ТЕЛК трябва да бъде назначен във фирмите с между 50 и 100 работници, а за по-големите фирми изискването е поне 2 процента от броя на работещите да бъдат хората с увреждания. Това са работни места извън определените за трудоустрояване.

Осигуряването на такива места ще бъде проверявано от началото на юли, като за работодателите, които до 2-ри юли са заявили в бюрата по труда, че търсят такива кадри, ще има още един гратисен период, докато се стигне до назначаване. За тях започва да тече нов тримесечен срок, в който бюрото по труда има възможност да им насочва хора с трайни увреждания, за да ги назначат в изпълнение на квотата.

Включват над 100 безработни в проекти

Работодателите имат право да избегнат назначаването на хора с увреждания, но в замяна на това трябва да изпълнят така нареченитеалтернативни мерки”-трябва да сключат договор, с който да потребят стоки или услуги от специалните предприятия, с които е възможно да изпълнят алтернативните мерки на стойност два пъти минималната работна заплата за съответен месеца.
ДБТ