/ netinfo
В най-кратки срокове ще стартира процедура за обявяване на читалище „Светлина“ в Шипка за паметник на културата. Така за възстановяването на сградата ще могат да се търсят средства по различни европейски проекти, а процедурата за придобиване на статут може да приключи в най-добрия случай до 3 месеца, съобщи министърът на културата Боил Банов.
 

читалище
netinfo


Ще бъде открита специална дарителска сметка, в която родолюбиви българи могат да внасят средства и да подпомогнат първоначалните ремонтни дейности. Общинският съвет в Казанлък ще предложи сградата от публична общинска отново да стане частна общинска собственост, а с общински средства ще бъде извършено конструктивно обследване на обекта, за да се прецени реалното му състояние.

Министърът изрази надежда, че от дарения и с парите от общината ремонтът на покрива може да бъде завършен до началото на зимата. Сградата обаче, задължително трябва да бъде запечатана до тогава, за да спре разрушаването на вътрешната й част.
 

читалище
netinfo


Министърът на културата Боил Банов и областният управител Гергана Микова посетиха град Шипка, за да се запознаят отблизо със ситуацията около рушащата се читалищна сграда в града. Кметовете на Казанлък Галина Стоянова и на Шипка Василка Панайотова, председателят на Общинския съвет на Казанлък Николай Златанов, главният архитект Георги Стоев и председателят на Народно читалище „Светлина-1861“ Татяна Бърч също присъстваха на срещата в кметството на Шипка.
 

читалище
netinfo


Читалищната сграда е построена през 1934 г. и е една от най-старите в градчето. През 2001 г. с решение на Общинския съвет на Казанлък тя е предоставена за безвъзмездно ползване на читалище „Светлина“. 13 години по-късно, чак през 2014 г. обаче председателят на читалищното настоятелство уведомява с писмо кмета Галина Стоянова, че „..от 1993 г. обектът е освободен, поради невъзможността да бъде стопанисван от читалището и че въпреки решението на ОбС от 2001 г. той не е бил използван“.

В писмото от читалището заявяват още, че сградата вече не им е необходима, тъй като за своите нужди използват друг обект – част от старото училище. Поради продължаващото в годините рушене и лошо стопанисване на сградата, през 2014 г. ОбС Казанлък променя статута й от публична в частна общинска собственост.

Това решение е продиктувано от заявени инвестиционни намерения от страна на сдружение с нестопанска цел „Слава“, което поема ангажимент да извърши поетапен ремонт на сградата в размер на 460 000 лв. Сдружението така и не изпълнява заявените по сключения договора намерения  и той е прекратен през април 2016 г.

 

читалище
netinfo


Във времето Община Казанлък прави опити да съхрани ценната постройка. През 2009 г. се извършва заснемане на сградата, а арх. Балабанова дарява идеен проект за нейното възстановяване. Ремонтът на читалището обаче изисква средства, възлизащи на около 3 млн.лв. (по мнение на специалисти), но тази сума е непосилна за бюджета на Община Казанлък.