/ Йордан Недев
Ученици от 12"а" клас на НПГВМ „Иван Павлов" в Стара Загора поканиха по оригинален начин класния си ръководител на бала. 

След сериозна подготовка учениците спретнаха невиждан спектакъл, в който главната роля бе поверена на ...магаренцето към "стопанския двор" на гимназията.

нестандартна покана за бал
Йордан Недев

Заедно с украсената каручка, в която то беше впрегнато и с плакати "Ще дойдете ли с нас на бала?”, "Да или не”, учениците се наредиха пред училището, където посрещнаха любимия си преподавател.

нестандартна покана за бал
Йордан Недев

Цветни димки украсиха двора на гимназията в очакване на класната Мариана Стефанова, която с маркер отговори положително на нестандартната покана за бала на своите ученици.

нестандартна покана за бал
Йордан Недев


нестандартна покана за бал
Йордан Недев


Балът на бъдещите ветеринарни лекари е на 26 май.