/ Областна администрация-Разград
Четирима души са починали при 95 трудовите злополуки в Старозагорско през изминалата година. Една трудова злополука е довела до инвалидност.

Четирите смъртни злополуки в Старозагорско са в секторите: 

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

Горско стопанство

Производство на хранителни продукти

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Най-много са злополуките в сектор добив на въглища-26, следван от производство на метални изделия-20.

2309 трудови злополуки са станали в страната през изминалата година, от тях 858 с жени. През годината са регистрирани 89 смъртни трудови злополуки и 5 трудови злополуки, довели до инвалидност.

Представители на Регионалния съюз на КНСБ в Стара Загора отдадоха почит на загиналите при трудови злополуки работници и служители пред паметната плоча в парк "Пети октомври".