30 септември краен срок за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”
30 септември краен срок за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” / DarikNews.bg, Невена Божкилова
30 септември краен срок за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”
32865
30 септември краен срок за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”
  • 30 септември краен срок за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност”

Представители на бизнеса се запознаха с условията и начина на кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която предлага Оперативна програма „Конкурентоспособност". Това стана на информационна среща, на която заинтересованите фирми имаха възможност да зададат конкретни въпроси относно изискванията и процедурите по проекта.

Ощият размер на безвъзмездната финансова помощ за малки и средни предприятия е 7милиона и 500 хиляди лева; за средни предприятия - над 10милиона и 500 хиляди лева; за големи предприятия са предвидени 1 милион и 500 хиляди лева.

Оперативна програма „Конкурентоспособност" предлага максимална безвъзмездна помощ до 75% от общите допустими разходи по проекта. Останалите разходи - минимум 25%, се поемат от фирмите.

30 септември краен срок за кандидатстване по ОП Конкурентоспособност
netinfo

Задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведени системи за управление. Ако в срока за изпълнение на проекта, не бъдат получени съответните сертификати, разходите за въвеждането, инвестициите и сертифицирането на проекта, няма да бъдат признати.

Новото тази година е, че се отпускат до 5% от допустимите разходи по проекта, за финансиране на консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата. Максималната сума не може да надвишава 10 000 лева. Разходите за предоставени консултантски услуги ще бъдат признати, ако фирмата бъде одобрена и сключи договор по проекта.

За първи път подаването на документите може да става в незапечатан плик, за да може служителят, който приема документите да извърши административна проверка, ако лицето пожелае. Ако се установи, че липсва някакъв формуляр, представителят на фирмата може да допълни документите и да ги подаде друг ден.

Информационният ден по Оперативната програма бе открит от заместник областния управител Димитър Драчев в залата на Областна администрация - Стара Загора.

Краен срок за кандидатстване по проекта е 30 септември до 16:00 часа.

Пълният пакет документи и насоки за кандидатстване по процедурите ще откриете на www.opcompetitiveness.bg или на www.ibsme.org.

Подробности свързани с кандидатстването по проекта може да научите от експерт от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия в прикачения звуков файл.