Заедно в час
Заедно в час / заедно в час

15 учители от програмата на “Заедно в час” ще преподават в област Стара Загора от началото на новата учебна годинаТе ще работят в 7 училища.

Новите учители в региона са трима. Те ще преподават в гр. София и селата Ръжена и Горно Черковище. Още седем души продължават да преподават като учители втора година в програмата в училищата партньори СУ "Христо Смирненски" и Първо ОУ "Георги Бакалов" в Стара Загора и училището в с. Ръжена . Като преподаватели остават да работят също петима възпитаници на организацията в Стара Загора и Казанлък. 

Мисията на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България. В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на организацията участниците получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна за две години. През това време те имат възможност да се запознаят директно с предизвикателствата и възможностите в системата, а след това да продължат да допринасят за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца през работа в различни професионални сфери. 

Всички участници в програмата на “Заедно в час” отговарят на законовите изисквания за педагогическите специалисти в страната. В партньорство с Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” участниците в програмата придобиват педагогическа правоспособност, ако нямат такава от предходното си образование.

През учебната 2019/2020 г. новите учители в програмата на “Заедно в час” в цялата страна са 55. Те ще преподават в 11 региона на страната - Велико Търново Враца, Ловеч, Перник, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. До момента през програмата на “Заедно в час” са преминали успешно 308 души.