12 са заявленията за енергийно обновяване на сгради в Стара Загора
12 са заявленията за енергийно обновяване на сгради в Стара Загора / DarikNews.bg

12 са подадените в Стара Загора заявления за интерес и подкрепа по проект „Енергийно обновяване на българските домове". Десет са одобрени, едно е с отказ, а по едно вече е сключено споразумение за финансова помощ.

За целия Югоизточен район заявленията са 37, а в страната те са 341. Най-много са в София-100 и в Пловдив-28.Само в четири града-Велинград, Ловеч, Силистра и Търговище, няма подадени заявления.

В МРРБ са внесени за оценка 233 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците. Одобрени са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяването им. Примерният максимален бюджет за апартамент е около 4000 лева на домакинство, а минималният е между 1200 и 1500 лева.

За всяка одобрена сграда собствениците вече получават финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване. Повишаването на помощта води до намаляване на дела на собствениците, което пък станало причина за засиления интерес към проекта, отчитат експерти от ресорното ведомство. По думите им първите строителни дейности ще започнат догодина напролет.

В рамките на четири дни в Стара Загора ще се проведат информационни дни по проекта за енергийното обновяване. От 15 до 18.30 часа гражданите могат да получат информация на площада пред общината. Предвидени са и срещи с управители на етажната собственост-на 8 октомври в кв. „Железник" от 18.30 часа и на следващия ден от 18.30 часа з зала 2 на общината.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове" се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е за 36 града и приключва през 2015 година. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 млн лева.