/ БГНЕС, архив
Държавният план-прием за учебната 2020/2021 година предвижда в пети клас на Софийската математическа гимназия /СМГ/ "Паисий Хилендарски" да бъдат приети шест паралелки - с по 26-има ученици в паралелка, или общо в СМГ да бъдат приети 156 петокласници. Това информира директорите на столичните училища в своя заповед началникът на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева.

Заповедта е във връзка с организацията на дейностите по приемането на ученици по държавния план-прием в пети клас в профилираните гимназии с профила "Математически" и с профила "Природни науки" за учебната 2020/2021 година.

Държавният план-прием се реализира съгласно чл. 73, 74 и 75 от Наредба нр. 10 /от 1 септември 2016 г./ за организацията на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката.

Началникът на РУО в София-град Ваня Кастрева възлага изпълнението на държавния план-прием на Антоан Тонев - директор на СМГ, при стриктното спазване на раздел пети от Наредба 10.