Представиха работата на новия център за превенция на общинската дирекция „Аварийна помощ и превенция“ с директор Красимир Димитров. На откриването присъства и на зам.-кметът Дончо Барбалов.

Създаването на този център цели работа по превенция при различни природни бедствия, промишлени аварии, критични ситуации с акцент северните райони на столицата.

Георги Димитров

Нова дейност е и създаденият „Център за интегрирано управление на риска“.

С него се осигурява развитие и надграждане на дейността на дирекцията, нови възможности за прогнозиране, информиране и оповестяване. Ще се изгражда интелигентна платформа за управление на големи бази данни за оценка на риска, за възможните щети от бедствия и потенциалните пътища за евакуация и др.

БГНЕС

София е пилотен град по проект „HARMONIA” на програма „Хоризонт 2020“ заедно с градовете Милано, Пирея и Брюксел.

Центърът е създаден в изпълнение на проекта „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития на базата на GEOSS и усъвършенствани инструменти за моделиране“. 

Георги Димитров

БГНЕС