/ iStock/Getty Images
В Оперативния дежурен център на дирекцията "Аварийна помощ и превенция" през изминалата година са приети и е реагирано на над 47 100 сигнала от граждани и структури на Столичната община, съобщава заместник-кметът по финанси Дончо Барбалов.

Приети са общо 1348 сигнала, свързани със заплаха за живота и здравето на хората. Това включва сигнали за катастрофи, опасни трафопостове, кабели, стълбове, дървета, сгради, фасади и детски площадки, шахти, висулки и обледявания.

526 са сигналите, свързани с опазване на околната и градската среда - проблеми с животни, нарушена инфраструктура, наводнения, течове, опасни вещества, замърсяване на околната среда. 116 са подадени до дирекцията, свързани с опазване на имуществото - горски или битови пожари, автомобили, контейнери, изоставени багажи и др.

Дирекцията "Аварийна помощ и превенция" е приела 185 сигнала за съдействие на други структури, свързани с неправилно паркиране, нарушаване на обществения ред, регулиране на движението, обезопасяване при необходимост, съдействие на КАТ, ЦСМП, ЧЕЗ, ЦГМ, Столичния инспекторат и други организации.

Сред останалите дейности на дирекцията "Аварийна помощ и превенция" са превенция и обучения на ученици, администрации и фирми за действие при наводнения, пожари и земетресения, пазаруване на възрастни и хора в неравностойно положение, поставени под карантина, транспортиране на безпомощни и болни хора до медицински заведения или център за настаняване.

Екипи на дирекцията изпълняват и задачи, свързани с ликвидиране на последиците от стихийни бедствия или производствени аварии в района на Столична община.
БТА