/ iStock/Getty Images
Проверките в горските територии продължават
Горските инспектори от Регионална дирекция по горите-София са установили сеч на 604 на немаркирани дървета в района на Ихтиман за периода 12-16 юли. Нарушенията са констатирани при извършване на проверки в държавни и общински горски територии, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.

На 12-ти и 13-ти юли горските служители от РДГ-София и Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград съвместно са проверили три насаждения в държавни горски територии, стопанисвани от Държавно горско стопанство-Ихтиман с издадени позволителни за сеч.

Установиха незаконна сеч на 32 дървета в землището на самоковското село Бели Искър

Инспектиращите са констатирали сеч на 370 броя немаркирани дървета от зимен дъб и цер, а направените извозни пътища и просеки не са били отразени в технологичните планове.

За периода от 14 до 16 юли горските инспектори от РДГ-София са извършили и проверки в общо 7 насаждения с издадени позволителни за сеч в общински горски територии, собственост на община Ихтиман.

В 6 от тях са констатирали сеч на общо 234 броя немаркирани дървета от бял бор, дуглазка ела, зимен дъб и цер, както и направени извозни пътища и просеки неотразени в технологичните планове.

За установените нарушения са съставени констативни протоколи. Работата по случаите продължава. За миналата седмица горските служители от РДГ-София са извършили общо 732 проверки по спазване на горското и ловното законодателства в териториалния обхват на Дирекцията.

Инспектирани са били 35 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 122 обекта за добив на дървесина, 318 превозни средства, транспортиращи дървесина, 101 риболовци и 156 физически лица.

Проверяващите са съставили 9 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Проверките в горските територии продължават.
БГНЕС