/ iStock/Getty Images
Доц. Милен Замфиров е новият декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата в Софийския университет "Св. Климент Охридски", който беше избран от състоялото се Общо събрание. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Кандидатурите за декан са били две: на проф. Адриан Георгиев и на доц. Милен Замфиров, който е избран с 51 на 35 гласа.

Доц. Милен Замфиров е преподавател в катедрата "Специална педагогика и логопедия" в Софийския университет. Доцент е по специална педагогика в СУ, доктор е на педагогическите науки от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Координатор е на докторантското училище към Факултета по науки за образованието и изкуствата. Доц. Замфиров води квалификационни курсове на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите.

Ръководител е на Университетския център "Академия за деца" към СУ и е заместник-ръководител на Центъра за подпомагане на чуждестранни студенти от български произход към СУ. Научен ръководител е на повече от десет български и чуждестранни докторанти.

Новият декан има над 150 научни публикации в български и чуждестранни списания в областта на специалната педагогика. Член е на редакционни колегии на няколко чуждестранни списания.
Извън СУ, доц. Милен Замфиров е работил и като учител в различни общообразователни и болнични училища. В продължение на години е бил директор на Дневен център за деца с увреждания. Женен е и с три деца.