Договори за два мащабни проекта подписа община Сливен
Договори за два мащабни проекта подписа община Сливен / община Сливен
Усилията на ръковoдния екип на Община Сливен за подобряване на местната инфраструктура, градоустройство и благоустрояване през изминалата 2016 година са успешни, реализирани са приоритетите и дейностите, заложени в Програмата за управление. Това става ясно от отчета за дейността на администрацията през миналата година, който е входиран в деловодството на Общинския съвет и предстои да бъде обсъден и приет от общинските съветници.

Извърши се рехабилитацията на първия воден цикъл. След отпускане на 1,5 милиона лева от държавата, дейностите бяха извършени и вторият етап на водния цикъл беше пуснат в експлоатация. Извърши се разширяване на гробищния парк. Факт е рекултивацията на депото за битови отпадъци в Сотиря. Подобрена бе уличната инфраструктура и осветлението. Подобри се инфраструктурата за бизнеса.  Предвижда се да бъде направена и още една улица в Индустриална зона, за която е осигурено финансиране. През изминалата година приключи и  ремонтът на зала „Сливен“.

Финализиран е първият етап от Националната програма за енергийна ефективност, което е  приоритет за общинското ръководство. Преработена бе цялостната документация, изготвена в рамките на предходния програмен период 2007-2013 за проект „Интегриран градски транспорт на град Сливен". Преработката бе съобразена с всички забележки на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Предвижда се да бъде извършено цялостно подновяване на автобусния парк в града.

Благодарение на усилията на ръководството на община Сливен бяха отпуснати средства от правителството за изграждане на кръгово кръстовище на „Розова градина“ и за инвестиции по селата, които вече са преведени по сметките на Общината. Сумата е в размер на четири милиона лева. Три от тях са за кръговото кръстовище, а останалия един милион – за населените места.

Беше подготвена и приета Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на общината. Първите стъпки за създаването на „Синя зона“ в Сливен бяха предприети.