Старт на данъчната кампания
Старт на данъчната кампания / Дарик Сливен, архив

На 4 март стартира кампанията по събиране на местните данъци и такси в община Ямбол. При плащане на задълженията в пълен размер до 30 април се ползва 5% отстъпка. При спазване на сроковете за плащане на вноски не се начислява лихва.

Община Ямбол запази размера на всички данъци и на такса битови отпадъци за 2014 г. спрямо 2013 г. За жилищните имоти данъкът е 1,98 промила, а такса битови отпадъци е 2,46 промила върху данъчната оценка. За нежилищни имоти е 1,98 промила, а такса битови отпадъци е 4,04 промила върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност.

 

Местните данъци и такси се плащат в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в община Ямбол от понеделник до петък от 8.00 до 18.00 часа, без прекъсване. Задълженията по местни данъци  и такси  могат да се платят и през ПОС-терминал в Центъра за услуги и информация без допълнителни такси, както и по банков път.