/ Община Ямбол, Архив
Публично обсъждане на проекта за Бюджет на Ямбол за 2018 г. ще се състои днес. Кметът Георги Славов отправя покана за участие в обсъждането до жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица.

Пълният текст на поканата е публикуван на сайта на община Ямбол

Публичното обсъждане на проекта за бюджет ще се състои в залата на общината от 17.30 часа.