Приемат молби за помощи за отопление

Приемат молби за помощи за отопление
Приемат молби за помощи за отопление / Дарик Сливен

Започна приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Месечният размер на целевата помощ е 57.92 лв. и се отпуска за период от пет месеца. Молби-декларации се приемат в дирекции „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата или семействата, като крайният срок за подаването им е 31 октомври 2011 г.

В молба-декларацията задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия към молба-декларацията се прилага и последната платена фактура. Това съобщи за Дарик директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Сливен Тотка Костова.

Изплащането на помощта за първите два месеца от отоплителния сезон ще е до края на 2011 година, а сумите за останалите три месеца ще бъдат изплатени до 31 януари 2012 година. Право на целева помощ за отопление имат тези лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление в съответната целева група и да отговарят на условията от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

През отоплителен сезон 2010/2011 година в област Сливен са отпуснати 7308 целеви помощи за отопление и са отказани 1607 молби-декларации.