Отдадоха под наем 6 язовира в община Тунджа
Отдадоха под наем 6 язовира в община Тунджа / Дарик Сливен, Архив

Шест язовира в землищата на селата Бояджик, Гълъбинци, Роза, Симеоново и Челник са отдадени под наем за 10 години. Това стана по време на проведени публични търгове, проведени в община Тунджа.

Продаден бе колесен трактор . На търга, под наем за срок от 10 години, се предостави част от имот - публична общинска собственост, в с. Веселиново.
По реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, се предостави правото на ползване за търговска дейност върху 150 кв.м. от имот общинска собственост, представляващ парк с открит плувен басейн, в село Генерал Инзово, за монтиране на преместваеми съоръжения, за срок от 5 години, като спечелилият търга има право да разположи павилион или каравана с тента, маси, столове и обекти от развлекателен характер, а за нефабрично произведени павилиони /каравани/ да се изготви проект с части архитектура и конструктивна.

След проведените търгове общата сума, която се очаква да постъпи в община „Тунджа", е на стойност 13 617,00 лв.

Съгласно нормативната уредба, предстои в 7-дневен срок кметът на общината Георги Георгиев да издаде съответните заповеди за спечелените търгове и да бъдат сключени договори с тях.