Обявиха 2 224 длъжности за кадрови войници
Обявиха 2 224 длъжности за кадрови войници / netinfo
Военният отдел на община Ямбол приема документи за 2224 длъжности за кадрови войници. Двадесет и три от местата са в поделенията в гарнизон Ямбол. Има свободни длъжности и в близките гарнизони – Бургас, Сливен и Стара Загора. Крайният срок за подаване на документи е 17 септември 2008 г. Всички медицински прегледи ще се правят във Военна болница – Сливен безплатно. Приемът на кадровите войници ще се извършва в центъра за военна подготовка към НВУ „В. Левски”. Там ще се прави преглед за психическа пригодност и ще се провежда начална военна подготовка.