Нова Загора спечели проект по програма „Развитие на човешки ресурси”
Нова Загора спечели проект по програма „Развитие на човешки ресурси” / netinfo

Кметът на Община Нова Загора Николай Грозев подписа договора за спечеления към Министерството на труда и социалната политика проект за работа по обявената схема за безвъзмездна помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора – дейност социален асистент и домашен помощник” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По проекта ще бъдат реализирани работни места за 15 домашни помощници и 5 социални асистенти, които ще обгрижват 50 граждани на общината.

Стойността на проекта е 75 000 лв., като помощта от Министерството е в размер на 69 461 лв., а остатъкът се поема от общината.

Продължителността на програмата е 1 година.