Най-успешен дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен
Най-успешен дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен / Дарителсски фонд

В Сливен се проведе най-успешния дарителски кръг за последните 3 години. Вторият за 2015 година Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2015" бе организиран от Обществен дарителски фонд Сливен.

За първи път имаше възможност да се направи два Дарителски кръга за една календарна година, като одобрените суми по проектите бяха подкрепени(удвоени) от Фондация работилница за граждански инициативи, съобщи . Тази чест до сега се дава само на 4 фонда от Габрово, Бургас, Стара Загора и Сливен, които през последните 3 години реализират най-големите дарителски кръгове в страната.

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен" за последните 3 години е финансирал 21 проекта на обща стойност над 100 000 лева. Дарителския кръг е мястото където се срещат Дарители и Надарени. По време на неговите сесии местни неправителствени организации и клубове, работещи в сферата на образованието, културата, изкуството и гражданското участие ще представят пред дарители своите иновативни, социални и културни проекти.

Присъстващите дарители ще имаха възможността да чуят презентациите и да задават въпроси към организациите, които ще изпълняват проектите. Организаторите не очакваха в инициативата да се включат толкова много желаещи, а именно над 60 участника. Като част от програмата беше представена новата Дарителска платформа на Обществен дарителски фонд Сливен - Общността.сом финасирана проект на Обществен дарителски фонд - Сливен, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Името на проекта е „Обществен дарителски фонд Сливен - доверен партньор на дарителски каузи и проекти", и неговата цел е да повиши капацитета на ОДФ-Сливен за създаване на условия за по-голяма информираност и привличане на дарители, доброволци и партньори за дарителски каузи и проекти на територията на Сливен и региона.