Сливен
Сливен / Дарик Сливен
Омбудсманът Мая Манолова призова министерството на правосъдието да внесе в разумен срок проекта на Закона за детското правосъдие. „Това трябва да се направи в един разумен срок, защото докато се сменят министри на правосъдието и институциите обсъждат, децата прекарват детството си зад решетки, в невъзможна среда, което е проблем за децата и е много ясен показател що за общество сме, след като нехаем за най-важните теми от живота”, коментира още Манолова.

По думите й, проектозаконът е модерен, който дава съвременни решения на въпросите, свързани с децата, които са в конфликт със закона. Омбудсманът откри в Сливен Петата национална среща на представители на Ученическите парламенти от цялата страна – Лидерска академия „Училище по толерантност“.

„Темите за толерантността, активизирането на учениците, насърчаването на ромските младежи и девойки да продължат образованието си в средни и висши училища, са и най-важните за българското общество по отношение на интеграция на ромите”, коментира Манолова.

Въпреки, че броят на децата, напуснали училище е намалял от 20 000 на 17 000 проблемът със задържането на децата в училище остава. В България всяко седмо дете на възраст от 15 до 17 години не учи и не работи.

„Образованието е единственият шанс за живот извън гетото.  Ще се опитам да фокусирам и ангажирам самите ученици към това да бъдат мотивирани всички ромски деца да бъдат в училище”, каза още Мая Манолова. Темата е най-важна и за българското общество. Според нея тя няма да даде резултати днес или утре, но е най-важното, което може да се направи за България.

среща в Сливен
Дарик Сливен

200 ученици от цялата страна в продължение на четири дни ще обсъждат с омбудсмана проблеми като агресията и насилието в училище, езика на омразата и отношението на обществото към уязвимите групи деца, условията за достъп на ромските общности до качествено образование и други. Младите хора ще представят своите идеи за ранните бракове, професионалното ориентиране, лидерството и менторството, планирането на застъпнически кампании.