Директори обсъдиха училищни практики
Директори обсъдиха училищни практики / Общински пресцентър Стралджа

Продължава тенденцията за увеличение броя на ромските ученици в училищата на страната. Този извод беше направен в Стралджа по време  на среща между директори на училища от Югоизточна България, чийто домакин беше СОУ ”П. Яворов”. Директорите обсъдиха проблема за задържане на ромските деца в училище, споделиха проблемите по места, разказаха за условията при които работят, обмениха добър опит. С положителен знак бяха оценени инициативи за привличане на децата в различни прояви по отбелязване на празници.

Обсъдено беше участието на родителите в процеса на интеграцията, ролята на педагогическия съветник, работата с ученици със специфични образователни потребности и т.нар. ресурсно подпомагане. Дискутиран бе и факта, че момичета от 6-7 клас,  под натиска на родителите, се женят и напускат училище, а момчетата на тази възраст с готовност прекъсват училище, за да  започват работа. От името на СОУ ”П. Яворов” пом.-директорът Галя Райнова представи работата на училището с ромските ученици. „Дискриминацията е в главите на възрастните, те дамгосват децата с такива вредни мисли” - подчерта Райнова.

Участниците в срещата присъстваха на урок с ученици ІІ-ІV клас -  участници в СИП ”Фолклор на етносите” с ръководител Петър Атанасов.

След което бе направена презентация на иновативни практики от Унгария.