Центърът за социална интеграция и рехабилитация в Стралджа стана на две години
Центърът за социална интеграция и рехабилитация в Стралджа стана на две години / netinfo

Две години от създаването си навърши Центърът за социална интеграция и рехабилитация в Стралджа. Тази година кабинетът разполага с три нови апарата - инхалатор, ултразвуков апарат и апарат за интерферентни токове, съобщиха от общината.

92 души ползват услугите на центъра, от тях 77 са получили помощ в кабинетите по физиотерапия и лечебен масаж, а 12 деца с езиково-говорни разстройства посещават логопедичният кабинет.

Два пъти седмично здравното заведение се посещава от психолог.